Optimaal presterende medewerkers geven optimaal resultaat voor uw bedrijf!

Voor iedere organisatie zijn mensen hun belangrijkste asset. Daarom is het belangrijk dat alles rondom uw personeel goed geregeld is. Dat geldt voor het gehele traject van instroom, doorstroom en uitstroom.

Onze professionals bieden u HRM-service op maat! Wilt u;

uw medewerkers een fiscaal optimale beloning bieden

het juiste personeel werven

grip krijgen op ziekteverzuim

uw personeelsdossiers op orde hebben

competentiemanagement invoeren

juridisch correcte arbeidsovereenkomsten hanteren

juridisch sluitende personeelsdossiers aanleggen

uw personeel de juiste en meest geschikte opleiding aanbieden

een correcte beoordelingscyclus inrichten

uw medewerkers waar nodig laten coachen

Op al deze vragen geven onze specialisten een passend antwoord. Optimaal presterende medewerkers geven namelijk optimaal resultaat voor uw bedrijf!

Werving en selectie: voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers bieden wij u een unieke methodologie aan, om medewerkers te vinden die zowel op competentie niveau als op persoonlijke niveau bij uw organisatie passen.

Arbeidsovereenkomsten en personeelsdossiers: we begeleiden u in het aanbieden van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten en zorgen ervoor dat de personeelsdossiers op de juiste wijze worden aangelegd en bijgehouden.

Opleiding en talentontwikkeling: samen met u bepalen we welke opleiding het beste past bij uw medewerkers en op welke wijze kennis behouden blijft of wordt toegevoegd. Op deze wijze houdt u uw talent binnenboord.

Coaching: wij kunnen zowel de directeur/eigenaar coachen, als ook uw medewerkers passende coaching oplossingen bieden.

Marktconform belonen: onze experts beschikken over alle relevante marktinformatie op gebied van beloning en kunnen desgewenst voor u een compleet salarisgebouw inrichten.

Optimaal functioneren en beter presteren: wij helpen u met het inrichten van de beoordelingscyclus en dragen u ideeën aan om de prestaties van uw medewerkers te verbeteren.

Verzuim en duurzame inzetbaarheid: we helpen u het ziekteverzuim waar mogelijk te voorkomen, en indien nodig begeleiden wij het traject bij langdurig ziekteverzuim.
Daarnaast adviseren wij hoe u uw medewerkers tevreden houdt zodat ze niet voortijdig uw organisatie verlaten.

Verlof: welke soorten verlof zijn er en wanneer heeft uw medewerker er recht op.

Einde dienstverband: wij ondersteunen u bij de opbouw van een dossier van een niet voldoende functionerende medewerker, berekenen de transitievergoeding en begeleiden u bij het gehele verdere traject tot uiteindelijke uitdiensttreding.

Onze missie

Omnium-HRM wil de ondernemer en manager ontzorgen en ondersteunen op alle gebieden die betrekking hebben op het menselijk kapitaal in de organisatie. Op deze wijze ontzorgen wij de organisatie op het gebied van HRM en kan de ondernemer zich richten op  de kerncompetenties van het bedrijf.

Onze visie

Het succes van elke onderneming valt of staat met het menselijk kapitaal in de organisatie. Indien een organisatie in staat is om tevreden medewerkers op kwalitatief hoog niveau te laten functioneren, dan zal de markt de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten van deze organisatie ook als kwalitatief hoogwaardig waarderen.

Onze oorsprong

De twee ervaren Roosendaalse HR-ondernemers Eli Barenholz en John Hopstaken zijn sinds 1 oktober 2018 een samenwerking aangegaan op het gebied van HRM.

Eli Barenholz heeft al 20 jaar een recruitment bureau voor het hogere segment, en John Hopstaken heeft alweer bijna 11 jaar zijn eigen salarisverwerkings- en advieskantoor. Deze beide zelfstandige kantoren blijven gewoon bestaan, maar voor overlappende vraagstukken op het gebied van HRM in de ruimste zin van het woord, die niet passen in de dienstverlening van hun eigen kantoren, zijn ze een samenwerking aangegaan. Dit om te garanderen dat ook die vraagstukken op een kwalitatief hoogwaardige manier worden opgelost.

Omnium-HRM
Laan van Brabant 22
4701 BK Roosendaal

+31 (0)165 743043
info@omnium-hrm.nl